Customer reviews

Campsite's average

8.26 / 10

140 average

 

Home > Privacybeleid > Bescherming van persoonsgegevens

Bescherming van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet verzameld zonder uw medeweten, maar worden vrijwillig door u meegedeeld. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor onbedoelde doeleinden. Met “persoonsgegevens” bedoelen we alle informatie die is verzameld en opgeslagen in een format waarmee u identificeerbaar bent, hetzij direct (bijv. Naam), hetzij indirect (bijv. telefoonnummer), als een natuurlijke persoon. Voordat u ons deze gegevens verstrekt, raden we u aan de inhoud van dit document te lezen waarin ons privacybeleid voor onze klanten wordt beschreven.    

1. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

We worden op verschillende tijdstippen gevraagd om u als klant van CAMPING LA ROSERAIE, gegevens over uzelf en/of over de leden van uw gezin te vragen, zoals:

- contactgegevens (bijv. achternaam, voornaam, telefoonnummer, e-mail, ...);
- persoonlijke informatie (bijv. geboortedatum, nationaliteit, ...);
- informatie over uw kinderen (bijv. voornaam, geboortedatum, leeftijd, ...);
- uw creditcardnummer (voor transactie- en reserveringsdoeleinden): uw lidmaatschapsnummer van het loyaliteitsprogramma van CAMPING LA ROSERAIE  of een ander partnerprogramma;
- uw aankomst- en vertrekdata;
- uw voorkeuren en interesses (bijv. kamer waarin gerookt mag worden of niet, gewenste verdieping, soort bed, soort lectuur, sport, culturele interesses, ...);
- uw vragen/opmerkingen tijdens of na uw verblijf in een van onze vestigingen. 

Het verzamelen van gegevens over personen jonger dan 18 jaar is beperkt tot hun enige naam, nationaliteit en geboortedatum; deze gegevens kunnen alleen door een volwassene worden verstrekt. Wij verzoeken u erop toe te zien dat uw kinderen ons geen persoonsgegevens sturen zonder uw toestemming (met name via internet). In het geval dat een dergelijke verzending heeft plaatsgevonden, kunt u contact met ons opnemen op een van de adressen die in paragraaf 7 worden vermeld, opdat deze gegevens zullen worden verwijderd.


We verzamelen niet vrijwillig gevoelige informatie, zoals met betrekking tot raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze en filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gegevens over gezondheid of seksuele geaardheid. Daarnaast, afhankelijk van de toepasselijke lokale wetgeving, kunnen andere gegevens als gevoelig worden beschouwd, met name: uw creditcardnummer, uw vrijetijdsactiviteiten, uw persoonlijke activiteiten en uw hobby's, of u een roker bent of niet, enz. ... We kunnen deze gegevens verzamelen om aan uw verzoeken te voldoen of u van de juiste service te voorzien, zoals een specifiek dieet. In dit geval kan volgens de geldende wetgeving in sommige landen uw voorafgaande toestemming vereist zijn voor het verzamelen van gevoelige gegevens.    

2. WANNEER WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

Persoonsgegevens kunnen bij verschillende gelegenheden worden verzameld, waaronder:

Activiteiten van de instelling: 
* Reservering van accommodatie;
* Registratie en betaling;
* Verzoeken, klachten en/of geschillen. 
* Deelname aan marketingprogramma's of animaties: 
* Registratie in loyaliteitsprogramma's;
* Bijdrage aan tevredenheidsenquêtes;
* Wedstrijden of online spellen;
* Abonnement op nieuwsbrieven, om aanbiedingen en promoties per e-mail te ontvangen. 
* Doorgifte van gegevens komende van derden: Touroperators, reisbureaus, boekingssystemen via GDS, anderen, ...;
* Internetactiviteiten: Verbinding met de website CAMPING LA ROSERAIE (IP-adres, cookies);
* Online formulieren voor inzamelingen (online boeking, vragenlijsten, sociale netwerkpagina's, toegangen via logins zoals Facebook Login ...).

3. WAT ZIJN ONZE DOELEINDEN?

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens met als doel: 
1. Om onze verplichtingen ten opzichte van onze klanten na te komen. 
2. Beheer van reserveringen van accommodaties: 
    * Opstelling en bewaren van juridische documenten in overeenstemming met de boekhoudkundige normen;
3. Beheer van uw verblijf: 
    * Bijhouden van uw verbruik/consumpties (telefoon, bar, enz.)
    * Beheer van de toegang tot de accommodatie
    * Intern beheer van lijsten van klanten die zich tijdens hun verblijf ongepast gedragen hebben (agressief/ongepast gedrag, niet-naleving van het hotelcontract, niet-naleving van de veiligheidsvoorschriften, diefstal, afbraak en vandalisme of reglementaire incidenten). 
4. Verbetering van onze service, met name: 
    * Verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van ons marketingprogramma voor klanten, om marketingactiviteiten uit te voeren, om merken te promoten en om een beter begrip van uw behoeften en wensen te krijgen;
     * Aanpassen van onze producten en diensten om aan uw wensen te voldoen;
     * Aanpassen van merchandising aanbiedingen en relationele berichten onder uw aandacht brengen;
    * U informeren over speciale aanbiedingen en eventuele nieuwe diensten die worden gecreëerd door CAMPING LA ROSERAIE of een van haar partnerinstellingen
5. Beheer van onze relatie met onze klanten, voor, tijdens en na uw verblijf: 
    * Beheer van het loyaliteitsprogramma;
    * Kwalificatie van de klantendatabase;
    * Segmentatiebewerkingen op basis van de boekingsgeschiedenis en de reisgewoonten van klanten voor het verzenden van gerichte communicatie;
    * Vooruitzien en anticiperen op toekomstig gedrag;
    * Vaststelling van statistieken en commerciële scores, en rapportage uitvoeren;
    * Contextuele gegevens leveren aan de pushtool voor aanbiedingen wanneer een klant de website bezoekt of een reservering doet;
    * Kennis en beheer van de voorkeuren van trouwe klanten of niet;
    * Sturen van nieuwsbrieven, promoties en toeristische aanbiedingen of diensten, of de aanbiedingen van de partners van CAMPING LA ROSERAIE of telefonisch contact met u opnemen;
    * Beheer van verzoeken voor afmelding van nieuwsbrieven, promoties, toeristische aanbiedingen en tevredenheidsenquêtes;
    * Ervoor zorgen dat er rekening wordt gehouden met het recht op verzet;
    * Zoeken via een speciale telefoondienst naar de aanwezige personen in CAMPING LA ROSERAIE in geval van ernstige gebeurtenissen die van invloed zijn op de betreffende locatie (natuurrampen, aanvallen, enz.);
6. Analyses voeren betreffende overlappingen en combinaties via een vertrouwde derde van uw gegevens die zijn verzameld tijdens de boeking of uw verblijf, om uw interesses, uw klantprofiel te bepalen en ons in staat te stellen u gepersonaliseerde aanbiedingen te sturen. 
7. Verbeteren van diensten van CAMPING LA ROSERAIE, met name:
    * Realisatie van studies en analyse van vragenlijsten en opmerkingen van klanten;
    * Beheer van klachten;
    * U laten profiteren van de voordelen van ons loyaliteitsprogramma. 
8. Uw gebruik van de website CAMPING LA ROSERAIE beveiligen en verbeteren, met name: 
    * Verbeterde navigatie
    * Implementatie van beveiliging en fraudepreventie, voldoen aan de lokale wetgeving (bijv. bewaring van boekhoudkundige documenten)

4. VOORWAARDEN VOOR TOEGANG DOOR DERDEN TOT UW PERSOONSGEGEVENS

We dienen uw persoonsgegevens te delen met interne en externe ontvangers, dat gebeurt onder de volgende voorwaarden: 

a. Binnen CAMPING LA ROSERAIE : om u de beste diensten te bieden, kunnen we uw persoonsgegevens delen en hiertoe toegang geven aan bevoegd personeel van onze entiteiten, waaronder: 
    - Personeel CAMPING LA ROSERAIE;
    - Reserveringspersoneel dat het reserveringssysteem van CAMPING LA ROSERAIE gebruikt;
    - IT-diensten;
    - Commerciële partners en marketingdiensten;
    - Eventuele medische diensten;
    - Eventuele juridische diensten;

b. Serviceproviders/dienstverleners en partners: uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan een derde om u diensten te verlenen en uw verblijf te verbeteren, met name:
    - Externe dienstverleners: IT-onderaannemers, internationale callcenters, banken, creditcarduitgevers, externe advocaten, routers, drukkerijen. 
    - Commerciële partners: CAMPING LA ROSERAIE kan, tenzij u bezwaar maakt, uw profiel vergroten door bepaalde informatie over u te delen met haar commerciële partners. In dit geval kunnen kruiscontroles (overlappingen), analyses en combinaties via een vertrouwde derde van uw gegevens worden uitgevoerd. Deze verwerkingen stellen CAMPING LA ROSERAIE en haar geprefereerde contractuele partners in staat om uw interesses, uw klantprofiel te bepalen en bieden ons de mogelijkheid u gepersonaliseerde aanbiedingen te sturen. 

c. Lokale autoriteiten: we kunnen ook worden verplicht om uw gegevens aan de lokale autoriteiten te verstrekken, zoals vereist door de wet of als onderdeel van een onderzoek en in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.  

5. GEGEVENSBEVEILIGING

CAMPING LA ROSERAIE neemt de passende technische en organisatorische maatregelen, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, hetzij onrechtmatig, hetzij per ongeluk, verlies of onbedoelde wijziging, of ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang. Daartoe hebben we technische maatregelen getroffen (zoals firewalls) en organisatorische maatregelen (zoals een ID/wachtwoordsysteem, fysieke beveiliging, enz.). Indien u creditcardgegevens verzendt tijdens uw reservering, zorgt de SSL-coderingstechnologie (Secure Socket Layer) ervoor dat uw transacties zijn beveiligd.      

6. Cookies (tekstbestanden)

Hier volgt een lijst met cookies die we gebruiken. We hebben ze hier weergegeven, zodat u kunt kiezen of u deze wel of niet wilt toestaan. 
Wanneer u onze website, onze services, onze applicaties, onze tools, onze berichten of diensten van onze partners bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies gebruiken om gegevens op te slaan, zodat wij u een verbeterde, snellere en veiligere ervaring kunnen bieden. 
Deze pagina is bedoeld om u te helpen beter inzicht te verkrijgen in deze technologieën en hoe wij cookies gebruiken op onze websites en als onderdeel van onze services, applicaties en hulpmiddelen. Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste elementen.  

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekstbestanden (meestal samengesteld uit letters en cijfers) die worden opgeslagen in het geheugen van uw browser of apparaat wanneer u een website bezoekt of een bericht leest. Met cookies kan een website de browser of het apparaat herkennen. Net als de meeste websites, gebruikt https://www.laroseraie.com technologieën, voor het merendeel door middel van kleine gegevensbestanden die op uw apparaat zijn opgeslagen en die ons in staat stellen om bepaalde informatie vast te leggen wanneer u onze websites, services, applicaties, berichtsystemen en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt. 

Er zijn verschillende soorten cookies: 

-Sessiecookies vervallen wanneer de browser wordt gesloten en stellen ons in staat om tijdens die specifieke sessie uw acties te koppelen. 
Permanente cookies worden op uw apparaat opgeslagen tussen de browsersessies en stellen ons in staat om uw voorkeuren of acties op meerdere websites te onthouden. 
-De advertising cookies worden uitgegeven door de website die u bezoekt. Cookies van derden worden uitgegeven door een website van derden die losstaat van de website die u bezoekt.

Wat voor soort cookies gebruiken we?

Onze cookies hebben verschillende functies. Ze kunnen noodzakelijk zijn voor de werking van onze services, ons helpen onze prestaties te verbeteren, u aanvullende functionaliteiten bieden of ons helpen relevante en gerichte advertenties te leveren. We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën die alleen op uw apparaat aanwezig zijn tijdens de opening van uw browser (sessiecookies) en soortgelijke cookies en technologieën die voor een langere periode op uw apparaat blijven (permanente cookies).

COOKIESINSTELLINGEN

We kunnen cookies gebruiken om de prestaties van onze websites, applicaties, services en hulpmiddelen te evalueren, met name in het kader van onze analytische methoden, om ons te helpen begrijpen hoe bezoekers onze websites gebruiken, om te bepalen of u interactie hebt gehad met ons messagingsysteem, om te zien of u een product of link hebt bekeken, of om de inhoud van onze website, applicaties, services of tools te verbeteren.  

We bieden functionaliteiten voor de website, services, applicaties en tools die alleen beschikbaar worden gesteld door het gebruik van deze technologieën. U hebt de keuze om deze technologieën te blokkeren, te verwijderen of uit te schakelen als uw browser, de applicatie die u hebt geïnstalleerd of uw apparaat dit toestaat. Als u echter het gebruik van cookies weigert, kunt u mogelijk niet profiteren van bepaalde functionaliteiten van de website, services, applicaties of hulpprogramma's. Mogelijk wordt u ook tijdens uw browsersessie vaker gevraagd om uw wachtwoord in te voeren. Raadpleeg de instellingen van uw browser of apparaat voor meer informatie over het blokkeren, verwijderen of uitschakelen van deze technologieën. 
Cookies kunnen worden uitgeschakeld of verwijderd via hulpmiddelen die beschikbaar zijn in de meeste browsers. De voorkeuren van elke browser die u gebruikt, moeten afzonderlijk worden gedefinieerd. 
Elke browser biedt verschillende functionaliteiten en opties. Om de cookie-instellingen in uw browser te wijzigen, gaat u naar “options” of “tools” en wijzigt u de instellingen.        

Voor deze website zijn de Google Analytics-functies voor display-adverteerders ingeschakeld (remarketing). Google gebruikt cookies om onze advertenties op de websites van haar display-netwerk weer te geven. Dankzij de DoubleClick-cookie past Google de advertenties aan die gebruikers ontvangen op basis van hun surfgedrag op onze website. U kunt het gebruik van deze functie uitschakelen door onder Beheer naar Advertentievoorkeuren te gaan.  

7. TOEGANG EN WIJZIGING

U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens die zijn verzameld door CAMPING LA ROSERAIE en om deze te wijzigen met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen. 
U kunt uw recht op bezwaar ook uitoefenen door te schrijven naar het onderstaande adres. 
In geval van problemen met betrekking tot de uitoefening van uw rechten, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de afdeling die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens voor CAMPING LA ROSERAIE per e-mail naar het adres camping@laroseraie.com door in het onderwerp “MIJN PERSOONSGEGEVENS” te vermelden

of door te schrijven naar het volgende adres:

CAMPING LA ROSERAIE

20 avenue Jean Sohier

44500 LA BAULE

In het belang van de vertrouwelijkheid en bescherming van uw persoonsgegevens, zullen wij u moeten identificeren om uw verzoek te beantwoorden. Hiertoe wordt u gevraagd om een kopie van een officieel identiteitsbewijs, zoals een rijbewijs of paspoort, bij te voegen ter ondersteuning van uw aanvraag. 
Als uw persoonsgegevens niet juist, volledig of up-to-date zijn, geef dan de wijzigingen door via de hierboven vermelde adressen. Alle verzoeken worden zo snel mogelijk behandeld en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.  

8. VRAGEN EN CONTACTEN

Voor vragen met betrekking tot het beleid inzake persoonsgegevens bij CAMPING LA ROSERAIE, verzoeken wij u om contact op te nemen met de onder paragraaf 7 vermelde afdeling.  

 

Customer reviews

Campsite's average

8.26 / 10

140 average

Lees beoordelingen

Beoordelingen Bescherming van persoonsgegevens